Historia

Det är många som frågar sig varför en så liten stat som San Marino som är omgiven av Italien inte tillhör Italien. Om du vill veta varför det är så måste du veta lite om San Marinos historia.

Grundandet av San Marino

San Marino är världens äldsta republik och en av världens minsta stater, men landet var faktiskt ännu mindre en gång i tiden. San Marino grundades år 301 e.kr av en kristen stenhuggare som flydde ön Rab i Dalmatien (som tillhör Kroatien idag) där Romarna förföljde honom på grund av hans kristna tro. Han gömde sig högst upp på berget Mount Titano och grundade sedan ett litet samhälle vid berget där han spred sin kristna tro och fortsatte att arbeta som stenhuggare.  Marken vid Mount Titano ägdes av en kvinna från Rimini (Felicissima) som gav bort den till det lilla kristna samhället som därmed blev en självständig republik.

San Marino utvidgas

Ända fram till år 1463 bestod San Marino bara av marken vid Mount Titano och landet var således en mycket liten republik. Flera Italienska lorder försökte erövra det pyttelilla landet men ingen lyckades eftersom San Marino smart nog ingick i en allians mot dessa lorder. År 1463 skänkte påven Pius II de tre städerna Fiorentino, Montegiardino och Serravalle till San Marino samt några anrika slott. Staden Faetano anslöt sig också till San Marino och sedan dess har San Marinos gränser varit oförändrade.

Ockupationer

San Marino har vid två tillfällen varit ockuperat av utländska makter innan andra världskriget, av Cesare Borgia på 1500-talet och kardinalen Guilio Alberoni på 1700-talet. Alberoni ville att San Marino skulle överlämnas till kyrkstaten, men tack vare San Marinos hemliga kontakter med Påven själv erkändes San Marino som en självständig stat istället.

1900-talet

Under första världskriget var San Marino neutralt och under mellankrigstiden influerades San Marino av det fascistiska Italien och fick en också fascistregering. San Marino ockuperades både av England och av Tyskland under andra världskriget fast landet var neutralt. Efter kriget röstade folket fram Europas första kommunistregering som satt vid makten fram till 1957.

1960 fick kvinnorna rösträtt, 1988 gick San Marino med i Europarådet, 1992 blev landet medlem i FN och 2002 undertecknade San Marino ett föredrag med OECD för att bekämpa skatteflykt. Idag är San Marino ett modernt land som trots det inte har förlorat sin särprägel och sin historiska karaktär.